Chuyên mục
Dự Đoán KQXSMB

CHỐT ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC VIP

✔ Các chuyên gia Soi Cầu Cao Cấp của chúng tôi khẳng định bắt chuẩn xác Chốt Đề Đầu Đuôi Miền Bắc hôm nay.

✔ Cầu CHỐT ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC VIP

✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

✔ Có thể nạp cộng dồn

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

Đề đầu đuôi: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
30-09
30-09Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt183
29-09Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4155
28-09Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt70
27-09Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt296
26-09Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt289
25-09Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề295
24-09Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8273
23-09Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 252
22-09Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 174
21-09Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt289
20-09Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 0262
19-09Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5173
18-09Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt296
17-09Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt284
16-09Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề90
15-09Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 2177
14-09Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đầu 295
13-09Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt179
12-09Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng Đề78
11-09Đầu: 0 - Đuôi: 7Trượt193
10-09Đầu: 3 - Đuôi: 0Trượt155
09-09Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 278
08-09Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7255
07-09Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng Đề65
06-09Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 689
05-09Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt93
04-09Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1155
03-09Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 881
02-09Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt150
01-09Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt258
31-08Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0265
30-08Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt257
29-08Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt184
28-08Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt195
27-08Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Đề155
26-08Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt260
25-08Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 478
24-08Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng Đề180
23-08Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 377
22-08Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 7152
21-08Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đầu 2168
20-08Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt258
19-08Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0270
18-08Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt50
17-08Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 8198
16-08Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 962
15-08Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6254
14-08Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng Đề198
13-08Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8267
12-08Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 884
11-08Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9278
10-08Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt86
09-08Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt58
08-08Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 691
07-08Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt81
06-08Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt158
05-08Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1283
04-08Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 770
03-08Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng Đề265
02-08Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đuôi 764
01-08Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 090
31-07Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1194
30-07Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 466
29-07Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 867
28-07Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5293
27-07Đầu: 1 - Đuôi: 3Trượt293
26-07Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt155
25-07Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng Đề153
24-07Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng Đề188
23-07Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2154
22-07Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3265
21-07Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 4162
20-07Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 8271
19-07Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3186
18-07Đầu: 2 - Đuôi: 1Trượt80
17-07Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng Đề71
16-07Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt253
15-07Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đầu 9187
14-07Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề285
13-07Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 087
12-07Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5182
11-07Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3277
10-07Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 264
09-07Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 860
08-07Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1286
07-07Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt275
06-07Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt271
05-07Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 9269
04-07Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng Đề64
03-07Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 9280
02-07Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3184
01-07Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng Đề255
30-06Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1160
29-06Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đầu 2165
28-06Đầu: 1 - Đuôi: 3Trượt194
27-06Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 569
26-06Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng Đề74
25-06Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng Đề184
24-06Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7168
23-06Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt73
22-06Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt275
21-06Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt160
20-06Đầu: 0 - Đuôi: 0Trượt166
19-06Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt94
18-06Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1166
17-06Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt284
16-06Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đuôi 083
15-06Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 078
14-06Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề193
13-06Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 6263
12-06Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt182
11-06Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 6154
10-06Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt57
09-06Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng Đề298
08-06Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng Đề86
07-06Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 565
06-06Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 998
05-06Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt188
04-06Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0294
03-06Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0299
02-06Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3196
01-06Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng Đề93
31-05Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 665
30-05Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6274
29-05Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6163
28-05Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng Đề156
27-05Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đầu 378
26-05Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 9270
25-05Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1155
24-05Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6163
23-05Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 7198
22-05Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt259
21-05Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7181
20-05Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 291
19-05Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt277
18-05Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2262
17-05Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 457
16-05Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng Đề82
15-05Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 597
14-05Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng Đề99
13-05Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 476
12-05Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 052
10-05Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đầu 384
09-05Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng Đề58
08-05Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng Đề169
07-05Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng Đề152
06-05Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4190
05-05Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 4168
04-05Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1287
03-05Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng Đề197
02-05Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6273
01-05Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2267
30-04Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 1268
29-04Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9260
28-04Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9175
27-04Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5299
26-04Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 7180
25-04Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 8167
24-04Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 0272
23-04Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 779

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *