Chuyên mục
Cầu Vàng Siêu Víp Dự đoán SXMT

CẶP XÍU CHỦ MT CHUẨN NHẤT

Với đội ngũ chuyên gia có trên 20 năm làm công tác tư vấn xổ số, các cầu được chúng tôi phân tích rất kỹ lưỡng đảm bảo tỷ lệ trúng luôn cao nhất, bạn tin tưởng chúng tôi bạn đã đặt 1 chân vào cánh cửa của HĐXS.
Cầu Đẹp Số Chất Lượng Cơ Hội Chiến Thắng không nằm ngoài tay bạn.
★ Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn nhiều mệnh giá thẻ khác nhau
★ Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
★ Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
★ Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
★ Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 600,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
09-06
09-06Gia Lai: 809,403,
Ninh Thuận: 857,888
Trúng 809 Gia Lai,
Trúng 857 Ninh Thuận
148
08-06Bình Định: 440,731,
Quảng Trị: 926,817,
Quảng Bình: 283,961
Trúng 440 Bình Định,
Trúng 283 Quảng Bình
232
07-06Đà Nẵng: 473,693,
Khánh Hòa: 123,607
Trúng 123 Khánh Hòa186
06-06Đắc Lắc: 668,905,
Quảng Nam: 686,581
Trúng 668 Đắc Lắc,
Trúng 686 Quảng Nam
207
05-06TT Huế: 750,062,
Phú Yên: 879,362
Trúng 879 Phú Yên264
04-06TT Huế: 278,184,
Kon Tum: 900,556,
Khánh Hòa: 414,774
Trúng 900 Kon Tum157
03-06Đà Nẵng: 553,258,
Quảng Ngãi: 218,953,
Đắc Nông: 971,558
Trúng 971 Đắc Nông175
02-06Gia Lai: 288,223,
Ninh Thuận: 076,794
Trúng 288 Gia Lai,
Trúng 076 Ninh Thuận
266
01-06Bình Định: 120,198,
Quảng Trị: 650,333,
Quảng Bình: 481,444
Trúng 120 Bình Định200
31-05Đà Nẵng: 492,610,
Khánh Hòa: 366,011
Trượt221
30-05Đắc Lắc: 571,558,
Quảng Nam: 896,483
Trúng 571 Đắc Lắc,
Trúng 896 Quảng Nam
194
29-05TT Huế: 212,859,
Phú Yên: 500,754
Trúng 212 TT Huế,
Trúng 500 Phú Yên
194
28-05TT Huế: 499,485,
Kon Tum: 090,983,
Khánh Hòa: 465,842
Trúng 090 Kon Tum217
27-05Đà Nẵng: 485,298,
Quảng Ngãi: 084,647,
Đắc Nông: 591,107
Trúng 485 Đà Nẵng,
Trúng 084 Quảng Ngãi,
Trúng 591 Đắc Nông
216
26-05Gia Lai: 330,470,
Ninh Thuận: 179,707
Trúng 330 Gia Lai,
Trúng 179 Ninh Thuận
172
25-05Bình Định: 605,335,
Quảng Trị: 689,603,
Quảng Bình: 883,184
Trúng 605 Bình Định,
Trúng 689 Quảng Trị,
Trúng 883 Quảng Bình
227
24-05Đà Nẵng: 093,771,
Khánh Hòa: 797,110
Trúng 093 Đà Nẵng,
Trúng 797 Khánh Hòa
255
23-05Đắc Lắc: 976,363,
Quảng Nam: 560,182
Trúng 976 Đắc Lắc,
Trúng 560 Quảng Nam
202
22-05TT Huế: 784,711,
Phú Yên: 036,093
Trúng 784 TT Huế,
Trúng 036 Phú Yên
265
21-05TT Huế: 599,310,
Kon Tum: 713,540,
Khánh Hòa: 131,463
Trượt223
20-05Đà Nẵng: 652,677,
Quảng Ngãi: 284,313,
Đắc Nông: 901,323
Trúng 652 Đà Nẵng179
19-05Gia Lai: 463,331,
Ninh Thuận: 814,174
Trượt277
18-05Bình Định: 398,805,
Quảng Trị: 371,252,
Quảng Bình: 494,252
Trúng 398 Bình Định,
Trúng 371 Quảng Trị,
Trúng 494 Quảng Bình
159
17-05Đà Nẵng: 996,376,
Khánh Hòa: 469,635
Trúng 996 Đà Nẵng,
Trúng 469 Khánh Hòa
262
16-05Đắc Lắc: 898,080,
Quảng Nam: 251,080
Trượt203
15-05TT Huế: 454,660,
Phú Yên: 025,096
Trúng 454 TT Huế281
14-05TT Huế: 827,843,
Kon Tum: 489,934,
Khánh Hòa: 684,856
Trúng 489 Kon Tum,
Trúng 684 Khánh Hòa
217
13-05Đà Nẵng: 597,424,
Quảng Ngãi: 453,417,
Đắc Nông: 040,436
Trúng 597 Đà Nẵng,
Trúng 453 Quảng Ngãi,
Trúng 040 Đắc Nông
233
12-05Gia Lai: 483,830,
Ninh Thuận: 593,205
Trúng 483 Gia Lai,
Trúng 593 Ninh Thuận
241
09-05Đắc Lắc: 526,904,
Quảng Nam: 347,708
Trúng 526 Đắc Lắc210
08-05TT Huế: 883,399,
Phú Yên: 680,900
Trúng 883 TT Huế,
Trúng 680 Phú Yên
205
07-05TT Huế: 812,185,
Kon Tum: 950,659,
Khánh Hòa: 518,618
Trúng 812 TT Huế,
Trúng 950 Kon Tum,
Trúng 518 Khánh Hòa
227
06-05Đà Nẵng: 468,699,
Quảng Ngãi: 333,666,
Đắc Nông: 090,297
Trúng 468 Đà Nẵng,
Trúng 333 Quảng Ngãi,
Trúng 090 Đắc Nông
182
05-05Gia Lai: 410,885,
Ninh Thuận: 458,911
Trúng 458 Ninh Thuận219
04-05Bình Định: 030,086,
Quảng Trị: 358,732,
Quảng Bình: 284,709
Trúng 030 Bình Định,
Trúng 358 Quảng Trị,
Trúng 284 Quảng Bình
234
03-05Đà Nẵng: 688,715,
Khánh Hòa: 589,517
Trúng 688 Đà Nẵng,
Trúng 589 Khánh Hòa
213
02-05Đắc Lắc: 139,958,
Quảng Nam: 480,739
Trúng 480 Quảng Nam203
01-05TT Huế: 733,384,
Phú Yên: 625,498
Trúng 733 TT Huế232
30-04TT Huế: 600,147,
Kon Tum: 919,662,
Khánh Hòa: 431,344
Trúng 600 TT Huế,
Trúng 919 Kon Tum
177
29-04Đà Nẵng: 364,488,
Quảng Ngãi: 502,630,
Đắc Nông: 421,061
Trúng 364 Đà Nẵng,
Trúng 421 Đắc Nông
274
28-04Gia Lai: 979,839,
Ninh Thuận: 942,518
Trúng 979 Gia Lai211
27-04Bình Định: 720,949,
Quảng Trị: 261,140,
Quảng Bình: 091,294
Trúng 720 Bình Định205
26-04Đà Nẵng: 057,126,
Khánh Hòa: 574,866
Trúng 057 Đà Nẵng,
Trúng 574 Khánh Hòa
252
25-04Đắc Lắc: 527,478,
Quảng Nam: 458,309
Trúng 527 Đắc Lắc162
24-04TT Huế: 389,561,
Phú Yên: 553,597
Trượt256
23-04TT Huế: 692,423,
Kon Tum: 673,860,
Khánh Hòa: 739,397
Trúng 692 TT Huế,
Trúng 673 Kon Tum,
Trúng 739 Khánh Hòa
241

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *