Chuyên mục
Cầu Vàng Siêu Víp Dự đoán SXMT

CẶP XÍU CHỦ MT CHUẨN NHẤT

Với đội ngũ chuyên gia có trên 20 năm làm công tác tư vấn xổ số, các cầu được chúng tôi phân tích rất kỹ lưỡng đảm bảo tỷ lệ trúng luôn cao nhất, bạn tin tưởng chúng tôi bạn đã đặt 1 chân vào cánh cửa của HĐXS.
Cầu Đẹp Số Chất Lượng Cơ Hội Chiến Thắng không nằm ngoài tay bạn.
★ Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn nhiều mệnh giá thẻ khác nhau
★ Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
★ Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
★ Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
★ Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 600,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
30-09
30-09Đà Nẵng: 308,996,
Quảng Ngãi: 631,853,
Đắc Nông: 479,877
Trúng 479 Đắc Nông151
29-09Gia Lai: 924,416,
Ninh Thuận: 429,620
Trúng 924 Gia Lai277
28-09Bình Định: 220,890,
Quảng Trị: 800,239,
Quảng Bình: 257,160
Trúng 220 Bình Định,
Trúng 800 Quảng Trị,
Trúng 257 Quảng Bình
201
27-09Đà Nẵng: 660,759,
Khánh Hòa: 781,023
Trúng 781 Khánh Hòa231
26-09Đắc Lắc: 671,818,
Quảng Nam: 685,507
Trúng 671 Đắc Lắc224
25-09TT Huế: 754,346,
Phú Yên: 375,220
Trúng 754 TT Huế210
24-09TT Huế: 482,476,
Kon Tum: 314,242,
Khánh Hòa: 046,887
Trúng 314 Kon Tum198
23-09Đà Nẵng: 211,664,
Quảng Ngãi: 753,314,
Đắc Nông: 281,322
Trúng 753 Quảng Ngãi,
Trúng 281 Đắc Nông
266
22-09Gia Lai: 303,174,
Ninh Thuận: 541,448
Trúng 541 Ninh Thuận150
21-09Bình Định: 493,167,
Quảng Trị: 372,639,
Quảng Bình: 229,052
Trượt215
20-09Đà Nẵng: 744,285,
Khánh Hòa: 889,430
Trúng 744 Đà Nẵng218
19-09Đắc Lắc: 490,202,
Quảng Nam: 384,681
Trượt159
18-09TT Huế: 560,881,
Phú Yên: 515,256
Trúng 515 Phú Yên286
17-09TT Huế: 671,497,
Kon Tum: 674,539,
Khánh Hòa: 788,498
Trúng 671 TT Huế,
Trúng 674 Kon Tum,
Trúng 788 Khánh Hòa
254
16-09Đà Nẵng: 940,358,
Quảng Ngãi: 830,476,
Đắc Nông: 555,658
Trúng 830 Quảng Ngãi,
Trúng 555 Đắc Nông
168
15-09Gia Lai: 232,895,
Ninh Thuận: 424,812
Trượt226
14-09Bình Định: 352,073,
Quảng Trị: 981,550,
Quảng Bình: 929,837
Trúng 352 Bình Định267
13-09Đà Nẵng: 179,338,
Khánh Hòa: 959,563
Trượt270
12-09Đắc Lắc: 155,137,
Quảng Nam: 205,486
Trúng 155 Đắc Lắc,
Trúng 205 Quảng Nam
274
11-09TT Huế: 125,362,
Phú Yên: 642,556
Trúng 125 TT Huế,
Trúng 642 Phú Yên
273
10-09TT Huế: 036,227,
Kon Tum: 262,175,
Khánh Hòa: 350,203
Trúng 036 TT Huế,
Trúng 350 Khánh Hòa
173
09-09Đà Nẵng: 700,881,
Quảng Ngãi: 033,158,
Đắc Nông: 614,463
Trúng 614 Đắc Nông211
08-09Gia Lai: 452,681,
Ninh Thuận: 041,447
Trúng 041 Ninh Thuận223
07-09Bình Định: 151,881,
Quảng Trị: 031,004,
Quảng Bình: 311,263
Trúng 031 Quảng Trị,
Trúng 311 Quảng Bình
205
06-09Đà Nẵng: 303,354,
Khánh Hòa: 296,627
Trúng 303 Đà Nẵng,
Trúng 296 Khánh Hòa
181
05-09Đắc Lắc: 706,209,
Quảng Nam: 001,926
Trượt205
04-09TT Huế: 273,266,
Phú Yên: 556,349
Trúng 273 TT Huế,
Trúng 556 Phú Yên
195
03-09TT Huế: 147,606,
Kon Tum: 990,108,
Khánh Hòa: 954,498
Trúng 954 Khánh Hòa284
02-09Đà Nẵng: 820,864,
Quảng Ngãi: 652,617,
Đắc Nông: 039,510
Trúng 652 Quảng Ngãi171
01-09Gia Lai: 669,165,
Ninh Thuận: 423,543
Trượt165
31-08Bình Định: 776,369,
Quảng Trị: 397,631,
Quảng Bình: 769,801
Trượt206
30-08Đà Nẵng: 989,896,
Khánh Hòa: 354,754
Trượt231
29-08Đắc Lắc: 996,351,
Quảng Nam: 471,891
Trượt199
28-08TT Huế: 662,805,
Phú Yên: 033,796
Trúng 033 Phú Yên243
27-08TT Huế: 075,374,
Kon Tum: 472,849,
Khánh Hòa: 715,052
Trúng 075 TT Huế,
Trúng 472 Kon Tum
223
26-08Đà Nẵng: 074,885,
Quảng Ngãi: 085,442,
Đắc Nông: 318,681
Trượt186
25-08Gia Lai: 589,940,
Ninh Thuận: 904,529
Trúng 589 Gia Lai,
Trúng 904 Ninh Thuận
195
24-08Bình Định: 553,952,
Quảng Trị: 213,185,
Quảng Bình: 808,506
Trúng 553 Bình Định,
Trúng 808 Quảng Bình
191
23-08Đà Nẵng: 574,414,
Khánh Hòa: 877,363
Trúng 877 Khánh Hòa268
22-08Đắc Lắc: 980,910,
Quảng Nam: 460,818
Trượt141
21-08TT Huế: 941,526,
Phú Yên: 166,743
Trượt214
20-08TT Huế: 311,749,
Kon Tum: 864,172,
Khánh Hòa: 475,060
Trúng 311 TT Huế241
19-08Đà Nẵng: 306,052,
Quảng Ngãi: 082,039,
Đắc Nông: 352,065
Trúng 082 Quảng Ngãi204
18-08Gia Lai: 385,287,
Ninh Thuận: 007,444
Trượt265
17-08Bình Định: 223,573,
Quảng Trị: 087,328,
Quảng Bình: 586,197
Trúng 223 Bình Định,
Trúng 087 Quảng Trị,
Trúng 586 Quảng Bình
198
16-08Đà Nẵng: 551,082,
Khánh Hòa: 631,629
Trượt194
15-08Đắc Lắc: 144,072,
Quảng Nam: 369,362
Trúng 144 Đắc Lắc,
Trúng 369 Quảng Nam
271
14-08TT Huế: 382,096,
Phú Yên: 069,357
Trúng 382 TT Huế,
Trúng 069 Phú Yên
194
13-08TT Huế: 481,622,
Kon Tum: 246,296,
Khánh Hòa: 070,637
Trúng 481 TT Huế,
Trúng 246 Kon Tum,
Trúng 070 Khánh Hòa
237
12-08Đà Nẵng: 077,852,
Quảng Ngãi: 477,803,
Đắc Nông: 061,132
Trúng 077 Đà Nẵng,
Trúng 477 Quảng Ngãi,
Trúng 061 Đắc Nông
213
11-08Gia Lai: 673,248,
Ninh Thuận: 879,690
Trúng 673 Gia Lai,
Trúng 879 Ninh Thuận
173
10-08Bình Định: 159,856,
Quảng Trị: 476,635,
Quảng Bình: 150,555
Trúng 159 Bình Định,
Trúng 150 Quảng Bình
231
09-08Đà Nẵng: 674,694,
Khánh Hòa: 582,310
Trúng 674 Đà Nẵng214
08-08Đắc Lắc: 553,450,
Quảng Nam: 309,784
Trúng 553 Đắc Lắc,
Trúng 309 Quảng Nam
211
07-08TT Huế: 074,751,
Phú Yên: 529,827
Trúng 074 TT Huế,
Trúng 529 Phú Yên
206
06-08TT Huế: 012,900,
Kon Tum: 670,729,
Khánh Hòa: 929,709
Trúng 670 Kon Tum,
Trúng 929 Khánh Hòa
183
05-08Đà Nẵng: 358,918,
Quảng Ngãi: 950,521,
Đắc Nông: 241,238
Trúng 358 Đà Nẵng,
Trúng 950 Quảng Ngãi,
Trúng 241 Đắc Nông
298
04-08Gia Lai: 086,594,
Ninh Thuận: 808,985
Trúng 086 Gia Lai,
Trúng 808 Ninh Thuận
286
03-08Bình Định: 427,818,
Quảng Trị: 516,706,
Quảng Bình: 019,218
Trúng 427 Bình Định,
Trúng 516 Quảng Trị,
Trúng 019 Quảng Bình
193
02-08Đà Nẵng: 101,205,
Khánh Hòa: 130,544
Trượt176
01-08Đắc Lắc: 375,300,
Quảng Nam: 217,233
Trượt237
31-07TT Huế: 427,977,
Phú Yên: 049,274
Trúng 049 Phú Yên278
30-07TT Huế: 352,753,
Kon Tum: 681,263,
Khánh Hòa: 539,593
Trúng 681 Kon Tum,
Trúng 539 Khánh Hòa
171
29-07Đà Nẵng: 552,193,
Quảng Ngãi: 123,315,
Đắc Nông: 619,512
Trúng 552 Đà Nẵng,
Trúng 619 Đắc Nông
249
28-07Gia Lai: 653,347,
Ninh Thuận: 571,320
Trúng 653 Gia Lai,
Trúng 571 Ninh Thuận
178
27-07Bình Định: 886,369,
Quảng Trị: 595,142,
Quảng Bình: 266,786
Trượt196
26-07Đà Nẵng: 183,586,
Khánh Hòa: 688,917
Trúng 183 Đà Nẵng,
Trúng 688 Khánh Hòa
166
25-07Đắc Lắc: 535,330,
Quảng Nam: 044,862
Trúng 535 Đắc Lắc168
24-07TT Huế: 438,781,
Phú Yên: 119,355
Trúng 438 TT Huế254
23-07TT Huế: 045,038,
Kon Tum: 802,993,
Khánh Hòa: 625,605
Trúng 625 Khánh Hòa212
22-07Đà Nẵng: 178,295,
Quảng Ngãi: 785,113,
Đắc Nông: 709,173
Trúng 178 Đà Nẵng,
Trúng 709 Đắc Nông
233
21-07Gia Lai: 019,482,
Ninh Thuận: 974,108
Trúng 019 Gia Lai132
20-07Bình Định: 388,928,
Quảng Trị: 751,460,
Quảng Bình: 552,085
Trúng 388 Bình Định,
Trúng 751 Quảng Trị,
Trúng 552 Quảng Bình
241
19-07Đà Nẵng: 873,982,
Khánh Hòa: 701,745
Trượt249
18-07Đắc Lắc: 863,089,
Quảng Nam: 970,662
Trúng 863 Đắc Lắc232
17-07TT Huế: 187,429,
Phú Yên: 024,242
Trúng 187 TT Huế,
Trúng 024 Phú Yên
165
16-07TT Huế: 531,927,
Kon Tum: 832,429,
Khánh Hòa: 111,923
Trúng 111 Khánh Hòa193
15-07Đà Nẵng: 883,049,
Quảng Ngãi: 233,026,
Đắc Nông: 811,111
Trúng 883 Đà Nẵng234
14-07Gia Lai: 884,280,
Ninh Thuận: 265,779
Trượt267
13-07Bình Định: 467,727,
Quảng Trị: 208,904,
Quảng Bình: 763,458
Trúng 467 Bình Định209
12-07Đà Nẵng: 214,952,
Khánh Hòa: 591,104
Trúng 214 Đà Nẵng,
Trúng 591 Khánh Hòa
283
11-07Đắc Lắc: 643,091,
Quảng Nam: 167,595
Trúng 167 Quảng Nam221
10-07TT Huế: 644,487,
Phú Yên: 887,041
Trúng 644 TT Huế,
Trúng 887 Phú Yên
173
09-07TT Huế: 360,690,
Kon Tum: 662,198,
Khánh Hòa: 996,294
Trúng 996 Khánh Hòa247
08-07Đà Nẵng: 465,402,
Quảng Ngãi: 667,962,
Đắc Nông: 929,226
Trúng 667 Quảng Ngãi,
Trúng 929 Đắc Nông
188
07-07Gia Lai: 830,774,
Ninh Thuận: 605,923
Trúng 605 Ninh Thuận228
06-07Bình Định: 853,425,
Quảng Trị: 558,884,
Quảng Bình: 368,888
Trúng 368 Quảng Bình228
05-07Đà Nẵng: 264,572,
Khánh Hòa: 093,042
Trúng 093 Khánh Hòa270
04-07Đắc Lắc: 328,685,
Quảng Nam: 458,434
Trúng 328 Đắc Lắc159
03-07TT Huế: 612,701,
Phú Yên: 826,820
Trượt191
02-07TT Huế: 922,122,
Kon Tum: 524,903,
Khánh Hòa: 829,267
Trúng 922 TT Huế,
Trúng 524 Kon Tum,
Trúng 829 Khánh Hòa
199
01-07Đà Nẵng: 617,866,
Quảng Ngãi: 083,433,
Đắc Nông: 257,686
Trượt233
30-06Gia Lai: 241,484,
Ninh Thuận: 947,007
Trúng 947 Ninh Thuận164
29-06Bình Định: 365,142,
Quảng Trị: 175,640,
Quảng Bình: 495,565
Trúng 365 Bình Định,
Trúng 175 Quảng Trị
238
28-06Đà Nẵng: 935,261,
Khánh Hòa: 961,867
Trúng 961 Khánh Hòa262
27-06Đắc Lắc: 843,622,
Quảng Nam: 635,129
Trúng 843 Đắc Lắc,
Trúng 635 Quảng Nam
210
26-06TT Huế: 305,842,
Phú Yên: 456,498
Trúng 305 TT Huế211
25-06TT Huế: 147,938,
Kon Tum: 784,726,
Khánh Hòa: 197,810
Trúng 147 TT Huế,
Trúng 197 Khánh Hòa
219
24-06Đà Nẵng: 457,371,
Quảng Ngãi: 338,023,
Đắc Nông: 299,253
Trượt151
23-06Gia Lai: 559,078,
Ninh Thuận: 157,293
Trượt153
22-06Bình Định: 944,427,
Quảng Trị: 222,886,
Quảng Bình: 502,603
Trượt231
21-06Đà Nẵng: 814,386,
Khánh Hòa: 338,026
Trúng 814 Đà Nẵng216
20-06Đắc Lắc: 923,134,
Quảng Nam: 289,989
Trúng 289 Quảng Nam212
19-06TT Huế: 945,179,
Phú Yên: 402,350
Trượt166
18-06TT Huế: 707,615,
Kon Tum: 676,366,
Khánh Hòa: 366,081
Trúng 707 TT Huế,
Trúng 366 Khánh Hòa
229
17-06Đà Nẵng: 523,336,
Quảng Ngãi: 881,334,
Đắc Nông: 572,574
Trúng 523 Đà Nẵng,
Trúng 881 Quảng Ngãi,
Trúng 572 Đắc Nông
209
16-06Gia Lai: 445,169,
Ninh Thuận: 589,649
Trúng 445 Gia Lai,
Trúng 589 Ninh Thuận
269
15-06Bình Định: 355,005,
Quảng Trị: 038,036,
Quảng Bình: 364,886
Trúng 364 Quảng Bình218
14-06Đà Nẵng: 838,327,
Khánh Hòa: 573,124
Trúng 838 Đà Nẵng,
Trúng 573 Khánh Hòa
225
13-06Đắc Lắc: 459,049,
Quảng Nam: 188,490
Trúng 188 Quảng Nam211
12-06TT Huế: 020,576,
Phú Yên: 394,068
Trượt221
11-06TT Huế: 933,243,
Kon Tum: 479,230,
Khánh Hòa: 677,904
Trúng 933 TT Huế196
10-06Đà Nẵng: 535,123,
Quảng Ngãi: 821,096,
Đắc Nông: 871,972
Trúng 871 Đắc Nông154
09-06Gia Lai: 809,403,
Ninh Thuận: 857,888
Trúng 809 Gia Lai,
Trúng 857 Ninh Thuận
148
08-06Bình Định: 440,731,
Quảng Trị: 926,817,
Quảng Bình: 283,961
Trúng 440 Bình Định,
Trúng 283 Quảng Bình
232
07-06Đà Nẵng: 473,693,
Khánh Hòa: 123,607
Trúng 123 Khánh Hòa186
06-06Đắc Lắc: 668,905,
Quảng Nam: 686,581
Trúng 668 Đắc Lắc,
Trúng 686 Quảng Nam
207
05-06TT Huế: 750,062,
Phú Yên: 879,362
Trúng 879 Phú Yên264
04-06TT Huế: 278,184,
Kon Tum: 900,556,
Khánh Hòa: 414,774
Trúng 900 Kon Tum157
03-06Đà Nẵng: 553,258,
Quảng Ngãi: 218,953,
Đắc Nông: 971,558
Trúng 971 Đắc Nông175
02-06Gia Lai: 288,223,
Ninh Thuận: 076,794
Trúng 288 Gia Lai,
Trúng 076 Ninh Thuận
266
01-06Bình Định: 120,198,
Quảng Trị: 650,333,
Quảng Bình: 481,444
Trúng 120 Bình Định200
31-05Đà Nẵng: 492,610,
Khánh Hòa: 366,011
Trượt221
30-05Đắc Lắc: 571,558,
Quảng Nam: 896,483
Trúng 571 Đắc Lắc,
Trúng 896 Quảng Nam
194
29-05TT Huế: 212,859,
Phú Yên: 500,754
Trúng 212 TT Huế,
Trúng 500 Phú Yên
194
28-05TT Huế: 499,485,
Kon Tum: 090,983,
Khánh Hòa: 465,842
Trúng 090 Kon Tum217
27-05Đà Nẵng: 485,298,
Quảng Ngãi: 084,647,
Đắc Nông: 591,107
Trúng 485 Đà Nẵng,
Trúng 084 Quảng Ngãi,
Trúng 591 Đắc Nông
216
26-05Gia Lai: 330,470,
Ninh Thuận: 179,707
Trúng 330 Gia Lai,
Trúng 179 Ninh Thuận
172
25-05Bình Định: 605,335,
Quảng Trị: 689,603,
Quảng Bình: 883,184
Trúng 605 Bình Định,
Trúng 689 Quảng Trị,
Trúng 883 Quảng Bình
227
24-05Đà Nẵng: 093,771,
Khánh Hòa: 797,110
Trúng 093 Đà Nẵng,
Trúng 797 Khánh Hòa
255
23-05Đắc Lắc: 976,363,
Quảng Nam: 560,182
Trúng 976 Đắc Lắc,
Trúng 560 Quảng Nam
202
22-05TT Huế: 784,711,
Phú Yên: 036,093
Trúng 784 TT Huế,
Trúng 036 Phú Yên
265
21-05TT Huế: 599,310,
Kon Tum: 713,540,
Khánh Hòa: 131,463
Trượt223
20-05Đà Nẵng: 652,677,
Quảng Ngãi: 284,313,
Đắc Nông: 901,323
Trúng 652 Đà Nẵng179
19-05Gia Lai: 463,331,
Ninh Thuận: 814,174
Trượt277
18-05Bình Định: 398,805,
Quảng Trị: 371,252,
Quảng Bình: 494,252
Trúng 398 Bình Định,
Trúng 371 Quảng Trị,
Trúng 494 Quảng Bình
159
17-05Đà Nẵng: 996,376,
Khánh Hòa: 469,635
Trúng 996 Đà Nẵng,
Trúng 469 Khánh Hòa
262
16-05Đắc Lắc: 898,080,
Quảng Nam: 251,080
Trượt203
15-05TT Huế: 454,660,
Phú Yên: 025,096
Trúng 454 TT Huế281
14-05TT Huế: 827,843,
Kon Tum: 489,934,
Khánh Hòa: 684,856
Trúng 489 Kon Tum,
Trúng 684 Khánh Hòa
217
13-05Đà Nẵng: 597,424,
Quảng Ngãi: 453,417,
Đắc Nông: 040,436
Trúng 597 Đà Nẵng,
Trúng 453 Quảng Ngãi,
Trúng 040 Đắc Nông
233
12-05Gia Lai: 483,830,
Ninh Thuận: 593,205
Trúng 483 Gia Lai,
Trúng 593 Ninh Thuận
241
09-05Đắc Lắc: 526,904,
Quảng Nam: 347,708
Trúng 526 Đắc Lắc210
08-05TT Huế: 883,399,
Phú Yên: 680,900
Trúng 883 TT Huế,
Trúng 680 Phú Yên
205
07-05TT Huế: 812,185,
Kon Tum: 950,659,
Khánh Hòa: 518,618
Trúng 812 TT Huế,
Trúng 950 Kon Tum,
Trúng 518 Khánh Hòa
227
06-05Đà Nẵng: 468,699,
Quảng Ngãi: 333,666,
Đắc Nông: 090,297
Trúng 468 Đà Nẵng,
Trúng 333 Quảng Ngãi,
Trúng 090 Đắc Nông
182
05-05Gia Lai: 410,885,
Ninh Thuận: 458,911
Trúng 458 Ninh Thuận219
04-05Bình Định: 030,086,
Quảng Trị: 358,732,
Quảng Bình: 284,709
Trúng 030 Bình Định,
Trúng 358 Quảng Trị,
Trúng 284 Quảng Bình
234
03-05Đà Nẵng: 688,715,
Khánh Hòa: 589,517
Trúng 688 Đà Nẵng,
Trúng 589 Khánh Hòa
213
02-05Đắc Lắc: 139,958,
Quảng Nam: 480,739
Trúng 480 Quảng Nam203
01-05TT Huế: 733,384,
Phú Yên: 625,498
Trúng 733 TT Huế232
30-04TT Huế: 600,147,
Kon Tum: 919,662,
Khánh Hòa: 431,344
Trúng 600 TT Huế,
Trúng 919 Kon Tum
177
29-04Đà Nẵng: 364,488,
Quảng Ngãi: 502,630,
Đắc Nông: 421,061
Trúng 364 Đà Nẵng,
Trúng 421 Đắc Nông
274
28-04Gia Lai: 979,839,
Ninh Thuận: 942,518
Trúng 979 Gia Lai211
27-04Bình Định: 720,949,
Quảng Trị: 261,140,
Quảng Bình: 091,294
Trúng 720 Bình Định205
26-04Đà Nẵng: 057,126,
Khánh Hòa: 574,866
Trúng 057 Đà Nẵng,
Trúng 574 Khánh Hòa
252
25-04Đắc Lắc: 527,478,
Quảng Nam: 458,309
Trúng 527 Đắc Lắc162
24-04TT Huế: 389,561,
Phú Yên: 553,597
Trượt256
23-04TT Huế: 692,423,
Kon Tum: 673,860,
Khánh Hòa: 739,397
Trúng 692 TT Huế,
Trúng 673 Kon Tum,
Trúng 739 Khánh Hòa
241

Chuyên mục
Dự đoán SXMT

GIẢI ĐẶC BIỆT MT CHUẨN NHẤT

Sử dụng các phần mềm tiên tiến và hiện tại hàng đầu hiện nay, các chuyên gia xổ số đã tìm ra cầu lô và cầu đẹp siêu đẹp, lấy uy tín và danh dự cam kết với anh em đã chơi là chờ có tiền.
Cầu Đẹp Số Chất Lượng Cơ Hội Chiến Thắng không nằm ngoài tay bạn.
★ Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn nhiều mệnh giá thẻ khác nhau
★ Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
★ Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
★ Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
★ Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 500,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
30-09
30-09Đà Nẵng: 60,
Quảng Ngãi: 08,
Đắc Nông: 37
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
89
29-09Gia Lai: 84,
Ninh Thuận: 99
Trượt267
28-09Bình Định: 18,
Quảng Trị: 89,
Quảng Bình: 35
Trượt201
27-09Đà Nẵng: 04,
Khánh Hòa: 71
Trượt249
26-09Đắc Lắc: 21,
Quảng Nam: 50
Trượt72
25-09TT Huế: 20,
Phú Yên: 62
Trượt124
24-09TT Huế: 32,
Kon Tum: 12,
Khánh Hòa: 90
Trượt148
23-09Đà Nẵng: 62,
Quảng Ngãi: 74,
Đắc Nông: 00
Trượt220
22-09Gia Lai: 06,
Ninh Thuận: 31
Trượt177
21-09Bình Định: 54,
Quảng Trị: 58,
Quảng Bình: 49
Trượt225
20-09Đà Nẵng: 47,
Khánh Hòa: 30
Trượt173
19-09Đắc Lắc: 15,
Quảng Nam: 35
Trượt151
18-09TT Huế: 01,
Phú Yên: 19
Trượt84
17-09TT Huế: 80,
Kon Tum: 80,
Khánh Hòa: 66
Trượt117
16-09Đà Nẵng: 01,
Quảng Ngãi: 04,
Đắc Nông: 45
Trúng Đà Nẵng87
15-09Gia Lai: 20,
Ninh Thuận: 05
Trượt39
14-09Bình Định: 09,
Quảng Trị: 59,
Quảng Bình: 76
Trúng Quảng Bình236
13-09Đà Nẵng: 43,
Khánh Hòa: 29
Trượt138
12-09Đắc Lắc: 77,
Quảng Nam: 19
Trượt64
11-09TT Huế: 62,
Phú Yên: 28
Trượt223
10-09TT Huế: 80,
Kon Tum: 65,
Khánh Hòa: 99
Trượt95
09-09Đà Nẵng: 18,
Quảng Ngãi: 65,
Đắc Nông: 14
Trúng Đắc Nông90
08-09Gia Lai: 61,
Ninh Thuận: 21
Trượt38
07-09Bình Định: 81,
Quảng Trị: 31,
Quảng Bình: 52
Trúng Quảng Trị211
06-09Đà Nẵng: 14,
Khánh Hòa: 87
Trượt58
05-09Đắc Lắc: 48,
Quảng Nam: 23
Trượt198
04-09TT Huế: 92,
Phú Yên: 07
Trượt115
03-09TT Huế: 26,
Kon Tum: 65,
Khánh Hòa: 40
Trượt110
02-09Đà Nẵng: 46,
Quảng Ngãi: 57,
Đắc Nông: 25
Trượt56
01-09Gia Lai: 18,
Ninh Thuận: 49
Trượt155
31-08Bình Định: 74,
Quảng Trị: 73,
Quảng Bình: 73
Trượt121
30-08Đà Nẵng: 89,
Khánh Hòa: 40
Trượt209
29-08Đắc Lắc: 97,
Quảng Nam: 25
Trượt212
28-08TT Huế: 25,
Phú Yên: 36
Trúng TT Huế112
27-08TT Huế: 15,
Kon Tum: 36,
Khánh Hòa: 39
Trượt207
26-08Đà Nẵng: 19,
Quảng Ngãi: 72,
Đắc Nông: 42
Trúng Đà Nẵng241
25-08Gia Lai: 90,
Ninh Thuận: 92
Trượt133
24-08Bình Định: 15,
Quảng Trị: 85,
Quảng Bình: 29
Trượt110
23-08Đà Nẵng: 94,
Khánh Hòa: 40
Trượt185
22-08Đắc Lắc: 64,
Quảng Nam: 11
Trượt127
21-08TT Huế: 36,
Phú Yên: 74
Trượt153
20-08TT Huế: 19,
Kon Tum: 46,
Khánh Hòa: 25
Trượt194
19-08Đà Nẵng: 67,
Quảng Ngãi: 36,
Đắc Nông: 12
Trượt10
18-08Gia Lai: 53,
Ninh Thuận: 92
Trúng Ninh Thuận174
17-08Bình Định: 23,
Quảng Trị: 87,
Quảng Bình: 86
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
184
16-08Đà Nẵng: 72,
Khánh Hòa: 47
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
103
15-08Đắc Lắc: 00,
Quảng Nam: 26
Trượt207
14-08TT Huế: 82,
Phú Yên: 15
Trúng TT Huế191
13-08TT Huế: 29,
Kon Tum: 46,
Khánh Hòa: 70
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
248
12-08Đà Nẵng: 91,
Quảng Ngãi: 77,
Đắc Nông: 82
Trúng Quảng Ngãi183
11-08Gia Lai: 13,
Ninh Thuận: 04
Trượt202
10-08Bình Định: 52,
Quảng Trị: 88,
Quảng Bình: 38
Trượt139
09-08Đà Nẵng: 73,
Khánh Hòa: 17
Trượt142
08-08Đắc Lắc: 53,
Quảng Nam: 84
Trúng Đắc Lắc173
07-08TT Huế: 52,
Phú Yên: 43
Trượt86
06-08TT Huế: 35,
Kon Tum: 79,
Khánh Hòa: 50
Trượt90
05-08Đà Nẵng: 07,
Quảng Ngãi: 93,
Đắc Nông: 41
Trúng Đắc Nông98
04-08Gia Lai: 86,
Ninh Thuận: 41
Trúng Gia Lai181
03-08Bình Định: 27,
Quảng Trị: 16,
Quảng Bình: 75
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
224
02-08Đà Nẵng: 47,
Khánh Hòa: 57
Trượt89
01-08Đắc Lắc: 44,
Quảng Nam: 98
Trượt232
31-07TT Huế: 83,
Phú Yên: 98
Trượt151
30-07TT Huế: 44,
Kon Tum: 29,
Khánh Hòa: 96
Trúng TT Huế43
29-07Đà Nẵng: 21,
Quảng Ngãi: 31,
Đắc Nông: 50
Trượt196
28-07Gia Lai: 41,
Ninh Thuận: 15
Trượt47
27-07Bình Định: 50,
Quảng Trị: 73,
Quảng Bình: 49
Trượt229
26-07Đà Nẵng: 83,
Khánh Hòa: 19
Trúng Đà Nẵng257
25-07Đắc Lắc: 58,
Quảng Nam: 91
Trượt84
24-07TT Huế: 20,
Phú Yên: 56
Trúng Phú Yên196
23-07TT Huế: 33,
Kon Tum: 22,
Khánh Hòa: 43
Trượt53
22-07Đà Nẵng: 65,
Quảng Ngãi: 46,
Đắc Nông: 04
Trúng Quảng Ngãi47
21-07Gia Lai: 19,
Ninh Thuận: 22
Trúng Gia Lai44
20-07Bình Định: 88,
Quảng Trị: 37,
Quảng Bình: 52
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
102
19-07Đà Nẵng: 41,
Khánh Hòa: 14
Trúng Khánh Hòa183
18-07Đắc Lắc: 63,
Quảng Nam: 42
Trúng Đắc Lắc174
17-07TT Huế: 87,
Phú Yên: 80
Trúng TT Huế150
16-07TT Huế: 95,
Kon Tum: 88,
Khánh Hòa: 11
Trúng Khánh Hòa81
15-07Đà Nẵng: 52,
Quảng Ngãi: 89,
Đắc Nông: 37
Trượt186
14-07Gia Lai: 32,
Ninh Thuận: 09
Trượt217
13-07Bình Định: 40,
Quảng Trị: 47,
Quảng Bình: 28
Trượt208
12-07Đà Nẵng: 22,
Khánh Hòa: 62
Trượt132
11-07Đắc Lắc: 86,
Quảng Nam: 67
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
169
10-07TT Huế: 14,
Phú Yên: 87
Trúng Phú Yên125
09-07TT Huế: 29,
Kon Tum: 37,
Khánh Hòa: 50
Trượt179
08-07Đà Nẵng: 40,
Quảng Ngãi: 67,
Đắc Nông: 29
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
128
07-07Gia Lai: 70,
Ninh Thuận: 39
Trượt92
06-07Bình Định: 56,
Quảng Trị: 74,
Quảng Bình: 33
Trượt261
05-07Đà Nẵng: 58,
Khánh Hòa: 64
Trượt189
04-07Đắc Lắc: 83,
Quảng Nam: 23
Trượt245
03-07TT Huế: 10,
Phú Yên: 85
Trúng TT Huế72
02-07TT Huế: 36,
Kon Tum: 24,
Khánh Hòa: 29
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
136
01-07Đà Nẵng: 60,
Quảng Ngãi: 44,
Đắc Nông: 07
Trượt132
30-06Gia Lai: 17,
Ninh Thuận: 79
Trượt76
29-06Bình Định: 29,
Quảng Trị: 75,
Quảng Bình: 77
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
210
28-06Đà Nẵng: 83,
Khánh Hòa: 05
Trượt248
27-06Đắc Lắc: 44,
Quảng Nam: 55
Trượt209
26-06TT Huế: 67,
Phú Yên: 45
Trượt60
25-06TT Huế: 87,
Kon Tum: 36,
Khánh Hòa: 09
Trượt72
24-06Đà Nẵng: 15,
Quảng Ngãi: 78,
Đắc Nông: 61
Trượt130
23-06Gia Lai: 45,
Ninh Thuận: 92
Trượt85
22-06Bình Định: 74,
Quảng Trị: 87,
Quảng Bình: 88
Trượt97
21-06Đà Nẵng: 05,
Khánh Hòa: 57
Trượt19
20-06Đắc Lắc: 72,
Quảng Nam: 38
Trúng Đắc Lắc131
19-06TT Huế: 37,
Phú Yên: 43
Trượt137
18-06TT Huế: 48,
Kon Tum: 70,
Khánh Hòa: 35
Trượt250
17-06Đà Nẵng: 47,
Quảng Ngãi: 80,
Đắc Nông: 29
Trượt103
16-06Gia Lai: 45,
Ninh Thuận: 48
Trúng Gia Lai243
15-06Bình Định: 87,
Quảng Trị: 04,
Quảng Bình: 64
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
159
14-06Đà Nẵng: 38,
Khánh Hòa: 23
Trúng Đà Nẵng180
13-06Đắc Lắc: 66,
Quảng Nam: 63
Trượt120
12-06TT Huế: 40,
Phú Yên: 46
Trúng Phú Yên25
11-06TT Huế: 96,
Kon Tum: 85,
Khánh Hòa: 93
Trượt101
10-06Đà Nẵng: 91,
Quảng Ngãi: 71,
Đắc Nông: 21
Trượt272
09-06Gia Lai: 09,
Ninh Thuận: 54
Trúng Gia Lai283
08-06Bình Định: 83,
Quảng Trị: 17,
Quảng Bình: 49
Trúng Quảng Trị112
07-06Đà Nẵng: 75,
Khánh Hòa: 23
Trúng Khánh Hòa136
06-06Đắc Lắc: 14,
Quảng Nam: 45
Trượt219
05-06TT Huế: 74,
Phú Yên: 79
Trúng Phú Yên80
04-06TT Huế: 10,
Kon Tum: 04,
Khánh Hòa: 69
Trượt135
03-06Đà Nẵng: 28,
Quảng Ngãi: 35,
Đắc Nông: 43
Trúng Quảng Ngãi173
02-06Gia Lai: 64,
Ninh Thuận: 07
Trượt204
01-06Bình Định: 20,
Quảng Trị: 48,
Quảng Bình: 95
Trúng Bình Định83
31-05Đà Nẵng: 70,
Khánh Hòa: 41
Trượt182
30-05Đắc Lắc: 36,
Quảng Nam: 33
Trượt39
29-05TT Huế: 12,
Phú Yên: 00
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
193
28-05TT Huế: 42,
Kon Tum: 27,
Khánh Hòa: 91
Trượt226
27-05Đà Nẵng: 66,
Quảng Ngãi: 84,
Đắc Nông: 91
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
188
26-05Gia Lai: 00,
Ninh Thuận: 61
Trượt142
25-05Bình Định: 55,
Quảng Trị: 57,
Quảng Bình: 52
Trượt200
24-05Đà Nẵng: 32,
Khánh Hòa: 85
Trượt75
23-05Đắc Lắc: 05,
Quảng Nam: 06
Trượt262
22-05TT Huế: 04,
Phú Yên: 36
Trúng Phú Yên156
21-05TT Huế: 45,
Kon Tum: 25,
Khánh Hòa: 77
Trúng Khánh Hòa59
20-05Đà Nẵng: 08,
Quảng Ngãi: 63,
Đắc Nông: 79
Trượt126
19-05Gia Lai: 23,
Ninh Thuận: 89
Trượt146
18-05Bình Định: 12,
Quảng Trị: 71,
Quảng Bình: 07
Trúng Quảng Trị134
17-05Đà Nẵng: 80,
Khánh Hòa: 69
Trúng Khánh Hòa90
16-05Đắc Lắc: 16,
Quảng Nam: 26
Trượt232
15-05TT Huế: 69,
Phú Yên: 91
Trượt143
14-05TT Huế: 73,
Kon Tum: 89,
Khánh Hòa: 66
Trúng Kon Tum114
13-05Đà Nẵng: 60,
Quảng Ngãi: 96,
Đắc Nông: 76
Trượt174
12-05Gia Lai: 84,
Ninh Thuận: 45
Trượt170
09-05Đắc Lắc: 52,
Quảng Nam: 61
Trượt118
08-05TT Huế: 20,
Phú Yên: 62
Trượt287
07-05TT Huế: 53,
Kon Tum: 41,
Khánh Hòa: 65
Trượt129
06-05Đà Nẵng: 90,
Quảng Ngãi: 31,
Đắc Nông: 91
Trượt164
05-05Gia Lai: 92,
Ninh Thuận: 58
Trúng Ninh Thuận41
04-05Bình Định: 30,
Quảng Trị: 58,
Quảng Bình: 55
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
72
03-05Đà Nẵng: 69,
Khánh Hòa: 66
Trượt105
02-05Đắc Lắc: 60,
Quảng Nam: 80
Trúng Quảng Nam106
01-05TT Huế: 33,
Phú Yên: 98
Trúng TT Huế123
30-04TT Huế: 06,
Kon Tum: 43,
Khánh Hòa: 06
Trượt137
29-04Đà Nẵng: 08,
Quảng Ngãi: 16,
Đắc Nông: 66
Trượt190
28-04Gia Lai: 32,
Ninh Thuận: 66
Trúng Ninh Thuận199
27-04Bình Định: 04,
Quảng Trị: 72,
Quảng Bình: 84
Trượt88
26-04Đà Nẵng: 44,
Khánh Hòa: 36
Trượt164
25-04Đắc Lắc: 27,
Quảng Nam: 24
Trúng Đắc Lắc176
24-04TT Huế: 26,
Phú Yên: 58
Trượt178
23-04TT Huế: 67,
Kon Tum: 73,
Khánh Hòa: 83
Trúng Kon Tum103